Vilkår

1.0 De generelle vilkårene og betingelsene gjelder for Hente AS 928 764 354, og merkevaret Hente.no/ Hente.no sekker, varer og tjenester. Vilkårene som er spesifisert på bestillingstidspunktet gjelder inntil partenes forpliktelser på grunn av den enkelte bestilling er oppfylt. Hente.no leverer varer og tjenester til både privatpersoner og bedrifter samt foreninger.

1.1 Hente.no ansvaret for å levere avfallet/gjenvinningsmaterialet til godkjent gjenvinning og avfallsanlegg. Kjøper er imidlertid fortsatt ansvarlig for de konsekvenser som måtte oppstå som følge av at avfallets art ikke svarer til det som er avtalt eller sortert riktig.

1.2 Hente.no er ansvarlig for at avfall/gjenvinningsmaterialer blir levert hos godkjent gjenvinning og avfallsanlegg.

1.3 Kunden er ansvarlig for at materiale/avfallet som skal kastes er sortert og samsvarer med sorterings-guiden. Ved avvik har Hente.no rett til å belaste kjøper for ekstra kostnader dette kan medføre.

1.4 Dersom sammensetningen av avfallet/materialet ikke stemmer overens med avtalen til henting av Hente.no, har Hente.no rett til å endre prisen eller fakturere ekstrakostnader i henhold til gjeldende prisliste. For avfall/materiell ved siden av sekker vil det bli belastet ekstra hentekostnader, dersom dette materialet kan hentes med hensyn til gjeldende arbeidsmiljøbestemmelser.

1.5 For ventetid, på henteplass der hente.no sekker skal hentes har Hente.no rett til å fakturere den tiden det tar før hente-oppdrag kan utføres.

1.6 Betaling for bedrifter er 10 dager netto, for privatpersoner 10 dager netto. Ved betaling etter fakturaens forfallsdato belaster Hente.no forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lov. Purregebyr og inkassogebyr belastes forsinket betaling. Ved avvik kontakt Hente AS

1.7 Ved bestilling av henting av avfallssekker til godkjent gjenvinning og avfallsanlegg, er det bestiller som står ansvarlig for at faktura for utført oppdrag blir innbetalt.

1.8 Plassering av sekkene må innenfor minst 5 meter fra der kranbil kan stå og løfte sekkene. Helts plasser sekkene slik det er en sikkerhetssone på 0.5 meter rundt sekkene.

Oppmøte for én tur er på 6 sekker.

1.9 Bøter som tilkommer grunnet sekkens plassering, vil bli viderefakturert bestiller. (fek.s plassering av sekken på offentlige/private parkeringsplasser)

2.0 Sekkene må ikke fylles over kanten, snørene på Stor (XL) sekk er for å kunne lukke sekken og snøre igjen. Det samme gjelder Medium (M) sekken. Overfylte sekker vil bli ilagt gebyr på 850, – eks. mva. Vær oppmerksom på at tungmasser kun skal være i Medium (M) sekk.